+48 516 167 244 INFO@PROFISPED.COM
Klauzula Rodo

KLAUZULA RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach lub dokumentach wytworzonych w procesie rekrutacji jest PROFISPED ANDATRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Brzeska 149, 08-110 Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000721047, REGON: 140940000, NIP: 8212489091 (dalej: „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
  • poprzez wiadomość pisemną wysłaną na adres: ul. Brzeska 149, 08-110 Siedlce
  • poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: info@profisped.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b (w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w przypadku dobrowolnego podania danych o stanie zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), tj. udzielonej zgody; przepisów prawa, a także w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ochrony interesu prawnego Administratora w razie roszczeń ze strony kandydatów uczestniczących w rekrutacji, a także, w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również do celów rekrutacji prowadzonych w przyszłości – w celu wykorzystania posiadanych przez Administratora danych osobowych do nawiązania z Panią/Panem kontaktu lub wykorzystania ich w procesie oceny kandydatów.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgód, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia przez Panią/Pana do rekrutacji, tj. dnia przekazania do Administratora przez Panią/Pana właściwych danych osobowych.
 5. W przypadkach, wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji i niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu wyboru kandydata do zatrudnienia – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia do rekrutacji, tj. przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem procesu rekrutacji i wyboru kandydata do zatrudnienia.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w następujący sposób:
  • poprzez wiadomość pisemną wysłaną na adres: ul. Brzeska 149, 08-110 Siedlce
  • poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: kadry@profisped.com
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych powoduje brak możliwości .wzięcia przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym, na zlecenie Administratora, w prowadzeniu procesu rekrutacji, a także dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych.
ZAPRASZAMY

Kontakt

PROFISPED ANDATRANS SP. Z O.O. SP.K.


e-mail: INFO@PROFISPED.COM

Księgowość tel: 25 632 54 80 wew. 22

SIEDZIBA:

UL. BRZESKA 149
08-110 SIEDLCE
Tel: +48 (25) 632 54 80
Fax: +48 (25) 632 52 59

ODDZIAŁ:

UL. ARMII KRAJOWEJ 18 LOK. 310
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
Tel: +48 516 167 244
Fax: +48 (44) 648 28 34