+48 516 167 244 INFO@PROFISPED.COM
Klauzula RODO

RODO KONTAKT

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach lub dokumentach wytworzonych w trakcie kontaktu celem rozpoczęcia współpracy z grupą PROFISPED jest PROFISPED ANDATRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Brzeska 149, 08-110 Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000721047, REGON: 140940000, NIP: 8212489091 (dalej: „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
  • poprzez wiadomość pisemną wysłaną na adres: ul. Brzeska 149, 08-110 Siedlce
  • poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: info@profisped.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), tj. udzielonej zgody; przepisów prawa, a także w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu w zakresie rozpoczęcia współpracy oraz ochrony interesu prawnego Administratora w razie roszczeń ze strony osób zgłaszających zainteresowanie współpracą.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgód, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia przez Panią/Pana zainteresowania współpracą z Administratorem, tj. dnia przekazania do Administratora przez Panią/Pana właściwych danych osobowych.
 5. W przypadkach, nawiązania przez Panią/Pana kontaktu z Administratorem celem rozpoczęcia współpracy i niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia przez Panią/Pana zainteresowania współpracą z Administratorem, tj. przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem negocjacji celem rozpoczęcia współpracy.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w następujący sposób:
  • poprzez wiadomość pisemną wysłaną na adres: ul. Brzeska 149, 08-110 Siedlce
  • poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: kadry@profisped.com
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych powoduje brak możliwości uzyskania przez Panią/Pana możliwości kontaktu z Administratorem w celu nawiązania współpracy.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym, a także dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesie nawiązywania kontaktu.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych.
ZAPRASZAMY

Kontakt

PROFISPED GROUP
Profisped Nasiłowski spółka komandytowa
Andatrans Nasiłowski spółka komandytowa


e-mail: INFO@PROFISPED.COM

Księgowość tel: 25 632 54 80 wew. 22

SIEDZIBA:

UL. BRZESKA 149
08-110 SIEDLCE
Tel: +48 (25) 632 54 80
Fax: +48 (25) 632 52 59

ODDZIAŁ:

UL. ARMII KRAJOWEJ 18 LOK. 310
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
Tel: +48 516 167 244
Fax: +48 (44) 648 28 34